English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

 
IROST

.: معرفی

.: اهداف

.: گروه ها

.: همکاران

.: آزمايشگاه ها

.:طرح ها و پروژه ها

.: تماس با ما

 

 گروه ها  

  گروه فناوري هاي مخابراتي و فضايي

محورهاي فعاليت اين گروه عبارتند از :- ماهواره، زيرسامانه هاي ماهواره اي، سنجش از راه دور و انواع ايستگاههاي زميني ماهواره
-
سامانه هاي رديابي و موقعيت يابي
- سامانه هاي مخابراتي بي سيم
- طراحي و ساخت آنتن در باندهاي فرکانسي مختلف
- پردازش سيگنالهاي ديجيتال

 

 
 
 

© 2005 IROST