English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

 
IROST

.: معرفی

.: اهداف

.: گروه ها

.: همکاران

.: آزمايشگاه ها

.:طرح ها و پروژه ها

.: تماس با ما

 

 گروه ها  

  گروه فناوري اطلاعات و سامانه‌هاي هوشمندمحورهاي فعاليت اين گروه عبارتند از :- طراحي و توسعه نرم افزارهاي کاربردي
-
سامانه هاي هوشمند
- تست و ارزيابي نرم افزار
- شبکه هاي کامپيوتري
- طراحي و ساخت مرکز داده

 
 
 

© 2005 IROST