English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

 
IROST

.: معرفی

.: اهداف

.: گروه ها

.: همکاران

.: آزمايشگاه ها

.:طرح ها و پروژه ها

.: تماس با ما

 

 گروه ها  

  گروه انرژي و اتوماسيون صنعتي

محورهاي فعاليت اين گروه عبارتند از :- الکترونيک قدرت
-
انرژي هاي نو و تجديد پذير
- اتوماسيون صنعتي
- بهينه سازي انرژي
- طراحي شبکه هاي قدرت

 
 
 

© 2005 IROST