English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

 
IROST

.: معرفی

.: اهداف

.: چارت سازمانی

.: اخبار

.: گروه ها

.: همکاران

.: طرح ها و پروژه ها

.: مقالات و انتشارات

.: آزمایشگاه ها و کارگاه ها  

.: پایلوت های تحقیقاتی

.: سمينارها و دوره های آموزشی

.: تماس با ما

 اهداف 

  
هدف از تأسيس پژوهشکده، اجراي پروژه هاي پژوهشي کاربردي، تدوين فناوري و حمايت از طرح هاي مخترعين ومبتکرين با هدف دستيابي به دانش فني مطابق با آخرين دستاوردهاي جهاني ميباشد.

 
 
 

© 2005 IROST