English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

 
IROST

.: درباره پژوهشکده

.: گروه ها

.: طرح های پژوهشی

.: همکاران

.: انتشارات

.: سمينارها و دوره های آموزشی

.: تابلوي اعلانات

.: فصلنامه مديريت توسعه فناوری

.: سايت انگليسی

.: تماس با ما

 گروه ها  

  گروه هاي پژوهشي

اين پژوهشكده داراي چهار گروه پژوهشي است:


1- گروه راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري


2- گروه نوآوري و كارآفريني


3- گروه فرهنگ و فناوري

 
 
 

© 2005 IROST