کارشناس آزاده رضا
 

 

 • اطلاعات شخصیآزاده رضا
  • نام: آزاده
  • نام خانوادگی: رضا
  • تاريخ تولد: 1362
  • سمت: کارشناس ارشد آزمايشگاه کشاورزي آزمايشگاه هاي مرجع
  • تلفن: 56276609-021
  • فکس: 56276322-021
  • پست الکترونيکی: a_reza@irost.org
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • - کارشناسي علوم تجربي - کارشناسي ارشد فيزيولوژي گياهي

 • تجارب کاری
 • کارشناس آزمايشگاه از سال 1383تا كنون
 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • استفاده از کمپوست و فرآورده هاي آن درکشاورزي ارگانيک و توليد محصولات ارگانيک
  بررسي صفات فيزيولوژيک در گياهان مختلف

 • سمينارها
 • دوره های آموزشی
 • - مباني، تشريح الزامات و مستند سازي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO/ IEC 17025 در آزمايشگاهها
  - بررسي امکان نسبي طرح هاي توليدي و صنعتي و آموزش نرم افزار COMFAR
  - کارگاه آموزشي End Note Web
  - طراحي صفحات وب با Front page
  - کارگاه آموزشي اپراتوري دستگاه ميکروسکوپ الکتروني TEM
  - دوره آموزشي نانو مواد
  - آموزش مميزان داخلي سيستم هاي ميديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/ IEC 17025
  - کارگاه آموزشي ارزيابي اختراع و پتنت
  - دوره آموزشي آماده سازي نمونه هاي ميکروسکوپ الکتروني TEM و طرز کار با اولترا ميکروترم
  - کارگاه آموزشي مالکيت فکري و ثبت اختراع
  - کارگاه آموزشي نظام ملي نوآوري
  - دوره آموزشي DHTML
  - طراحي صفحات وب با Front page
  - کارگاه آموزشي اپراتوري دستگاه ميکروسکوپ الکتروني
  - دوره آموزشي نانو مواد
  - آموزش ميزان داخلي سيستم هاي مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/ IEC 17025
  - کارگاه آموزشي ارزيابي اختراع و پتنت

 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)
 • -تعيين فاصله زماني كاليبراسيون، زمستان 1393، فصلنامه تخصصي دانش آزمايشگاهي ايران، زينب ستاريان- آزاده رضا


  -توان زيستي کمپوست و فرآورده هاي آن بر پارامترهاي رشد گياه شاهي، دومين همايش ملي فيزيولوژي گياهي ايران، ارديبهشت ماه 1390، دانشگاه يزد (آزاده رضا، مژگان فرزامي سپهر، بهرام تفقدي نيا)


  - توان زيستي کمپوست و فرآورده هاي آن بر برخي از صفات فيزيولوژيک گياه شاهي در دو مرحله رشد رويشي و زايشي Lepidium Sativum، اولين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي، آبان ماه 1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه (آزاده رضا، مژگان فرزامي سپهر، بهرام تفقدي نيا)


  - EFFECTS OF COMPOST APPLICATION ON CRESS (Lepidium sativum) PRODUCTIVITY IN IRAN, (Kamalpour-M, Tafaghodi nia-B, Reza-a), The 14th International Ramiran Conference (2010), Portugal


  -ترجمه کتاب تاريخچه ماترهورن با همکاري دکتر بهرام تفقدي نيا