امير فيروزي
 

 

 • اطلاعات شخصیامير فيروزي
  • نام: امير
  • نام خانوادگی: فيروزي
  • تاريخ تولد: 1360
  • سمت: کارشناس ارشد آزمايشگاه مواد و متالورژي آزمايشگاه هاي حمايت هاي مرجع
   كارشناس دستگاه SEM
  • تلفن: 88831954-021
  • فکس: 56276322-021
  • پست الکترونيکی: firouzi.amir@gmail.com
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • کارشناسي ارشد مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

 • تجارب کاری
 • از سال 1383 تا كنون- کارشناس آزمايشگاه مواد و متالورژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • سمينارها
 • Slurry Silicoaluminizing for Protection of Surface - and Cooling passage of Gas Turbine Blades K. Shirvani and A. Firouzi ICA International Corrosion Congress May 14-17, 2007


  - ارزيابي رفتار پوشش هاي آلومينايد ساده و آلومينايد اصلاح شده با سيليسيم در شرايط اکسيداسيون دوره اي بر روي سوپر آلياژ پايه نيکل GTD-111 امير فيروزي و کوروش شيرواني- دهمين کنفرانس ملي مهندسي سطح1388


  - پايداري پوششهاي آلومينايد ساده و آلومينايد اصلاح شده با سيليسيم بر روي سوپر آلياژ پايه نيکل GTD-111 در شرايط خوردگي داغ نوع II- امير فيروزي و کوروش شيرواني- يازدهمين کنگره ملي خوردگي 1388

 • دوره های آموزشی
 • - طراحي صفحات وب با Front Page
  - روشهاي بهره برداري از بانک اطلاعاتي Scopus
  - کارگاه Elsevier-Science Direct
  - شركت در دوره آموزشي مميزي داخلي ISO9001-2002
  - کارگاه روشهاي شناسايي نانو ذرات
  - بازرسي جوش به روش اولتراسونيک
  - کاربرد ميکروسکوپ الکتروني در تصوير برداري از نانو ذرات و پوشش هاي ريز ساختار

 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • 1385- همكاري در طرح دوين دانش فني پوشش هاي تبديلي برروي آلياژهاي آلومينيم سري 7XXX و 2XXX منطبق بر معيار هاي ماهواره

  1386- همکاري در طرح توسعه پوشش هاي Al-Si پره هاي توربين گازي از جنس 111-GTD- شرکت برق تهران- صنايع نيروگاهي

 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)
 • - ثبت اختراع- اعمال پوشش سيليکون آلومينايد دوغابي در مجاري هواگذر پره توربين گازي مدل GE-F6 به شماره ثبت 51538 - Aluminide Coating Formation on Internal Passages of GTD-111Superalloy by Slurry Technique- K. Shirvani and A. Firouzi - Materials Science Forum- Vols. 595-598 (2008) pp 185-190 - Si- modified Aluminide coating on internal cooling passages of GE-F6 Gas Turbine Blades - K. Shirvani and A. Firouzi- Surface & Coating Technology-