نينا شريفي
 

 

 • اطلاعات شخصی
  • نام: نينا
  • نام خانوادگی: شريفي
  • سمت: کارشناس ارشد آزمايشگاه بيوتکنولوژي آزمايشگاه هاي مرجع
   مسئول پذيرش آزمايشگاه هاي مرجع
  • تلفن: 021-56276609
  • فکس: 021-56276322
  • پست الکترونيکی: nina_sharifi@yahoo.com
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • کارشناسي زيست شناسي گياهي

 • تجارب کاری
 • - آناليز ميكروبي آب آشاميدني


  - شمارش باكتري


   - كشت بافت


  - PCR

 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • - کشت بافت گياهي
  - عکاسي ميکروسکوپي

 • سمينارها
 • دوره های آموزشی
 • - مهارت هاي تدوين و انتشار مقالات علمي- پژوهشي به زبان انگليسي
  - دوره آموزشي / حفاظتي مديران و متصديان مشاغل حساس
  - ارزيابي اختراع- اطلاعات و پتنت
  - مباني تشريح و ازامات و مستند سازي سيستم مديريت کيفي مبني بر استاندارد
  - بررسي امکان سنجي طرح هاي توليدي و صنعتي توسط نرم افزارcomfar

 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • ---

 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)
 • ---