مدير کل آزمايشگاه هاي مرجع شاهرخ آهنگراني
 

 

 • اطلاعات شخصیشاهرخ آهنگراني
  • نام: شاهرخ
  • نام خانوادگی: آهنگراني
  • سمت: مدير کل آزمايشگاه هاي مرجع
   عضو هيئت علمي - دانشيار
  • تلفن: 021-56276609
  • فکس: 021-56276322
  • پست الکترونيکی: ahangarani@irost.ir
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • دکتري مهندسي مواد – خوردگي و مهندسي سطح

 • تجارب کاری
 • - دانشيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - مدير گروه خوردگي و مهندسي سطح - عضو شوراي علمي پژوهشکده مواد - عضو گروه تخصصي مواد و متالورژي در جشنواره خوارزمي - عضو شوراي انتشارات سازمان - عضو شوراي ارزيابي اختراعات
 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • - فناوري سطح و ايجاد لايه هاي نازك و پوشش هاي نانو ساختار

  - خوردگي و حفاظت از مواد

 • سمينارها
 • 1- تاثير پارامترهاي مختلف نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال بر روي رفتار فولادکم آلياژ 30CrNiMo8، نهمين كنگره ساليانه انجمن مهندسين متالورژي ايران 2- بررسي رفتار فولاد کم آلياژ 30CrNiMo8 در فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال در مقايسه با روش متداول، هفتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي 3- بررسي علل خوردگي در لوله هاي کندانسور يک نيروگاه بخاري، ششمين کنگره ملي خوردگي 4- بررسي علل تخريب پره هاي رديف اول يک توربين گازي هشتمين کنگره ملي خوردگي 5- بررسي رفتار خوردگي داغ و علل تخريب پوشش در پره هاي متحرک رديف اول توربين هاي گازي، هشتمين كنگره ساليانه انجمن مهندسين متالورژي ايران 6- بررسي تاثير نسبت زمان خاموشي به زمان روشنايي در ايجاد لايه هاي نازك TiN از طريق روش PACVD بر روي فولاد بزار- نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي - ارديبهشت 87 7- تاثير پارامترهاي دما و زمان بر روي فرايند نيتروِن دهي پلاسمايي پالسي فولاد گرم كار H11 و بهينه سازي آنها- نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي - ارديبهشت 87 8- تاثير پارامترهاي مختلف نيتروِن دهي پلاسمايي به روش متداول و توري فعال بر روي رفتار خوردگي فولادکم آلياژ 30CrNiMo8 - نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي - ارديبهشت 87 9- تاثير ترکيب گازهاي ورودي عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي بر فولادهاي گرم کار- نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي - ارديبهشت 87 10- Effects of gas mixtures on the growth of nitride nano-particles and nitride layer properties in Pulse -plasma-nitrided AISI H11 steel- The 2nd international conference on nanotechnology 2008 11- Effects of the process parameters on the formation of nanoparticles in plasma nitriding of hot working steel- The 2nd international conference on nanotechnology 2008 12- بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي نانو ساختار نيتريد تيتانيم اعمال شده به روش PACVD بر فولاد نيتروژن دهي پلاسمايي شده - دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 13- ايجاد پوشش دوتايي لايه نيتريدي – TiN به روش PACVD- دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 14- بررسي اثر تغيير قطرچشمه هاي توري فعال برروي مورفولوژي فولاد گرم کارH13 در طي عمليات نيتراسيون پلاسمايي پالسي- دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 15- بررسي خواص ساختاري پوشش نانو ساختار کاربيد تيتانيوم (TiCx) اعمال شده با روش PACVD - دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 16- بررسي تاثير لايه دوتايي نيتريدي - TiN ايجاد شده به روش PACVD بر روي خواص سايشي فولاد گرم کار 2343/1 - دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 17- بررسي تاثيرات دماي پوشش دهي بر روي خواص ساختاري پوشش نانو ساختار کاربيد تيتانيوم (TiCx) اعمال شده با روش PACVD - دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 18- تاثير دما و چرخه کاري بر روي رفتار سايشي پوشش TiN رسوب گذاري شده به روش PACVD - دهمين سمينار ملي مهندسي سطح - ارديبهشت ماه 88 19- بررسي تاثير دماي پوشش دهي بر روي خواص ساختاري، فازي و مورفولوژي پوشش نانوساختار کاربيد تيتانيوم اعمال شده با فرايند پلاسماCVD ، دوازدهمين کنگره ملي خوردگي، 27 الي 29 ارديبهشت 1390، دانشگاه صنعتي امير کبير 20- Effect of operating temperature on structure properties of TiCx nanoparticle coating applied by PACVD, 2nd International Conference on Ultrafine grained & Nanostructured materials, Iran, Tehran, November 2009 21-Corrosion behavior of TiN Nanostructure coatings deposited by PACVD method, 2nd International Conference on Ultrafine grained & Nanostructured materials, Iran, Tehran, November 2009 22-Tribological study of binary PN-TiN nano structured films deposited on H11 steel by pulsed DC PACVD, The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Malezi, 2009 (AMPT2009) 23- بررسي خواص تريبولوژي پوشش نانوساختار TiN بر روي فولاد H12 نيتروژن دهي پلاسمايي شده به روش PACVD، سومين همايش مشترک سيزدهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران و بيست و يکمين سمينار انجمن علمي ريخته گران ايران، کرمان، آبان 1388 24- تاثير پيش عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد گرم کار AISI H11 بر رفتار سايشي پوشش TiN ايجاد شده به روش PACVD، ، سومين همايش مشترک سيزدهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران و بيست و يکمين سمينار انجمن علمي ريخته گران ايران، کرمان، آبان 1388 25- بررسي تاثير دماي پوشش دهي بر روي خواص ساختاري، فازي و مورفولوژي پوشش نانوساختار کاربيد تيتانيوم اعمال شده با فرايند پلاسماCVD، دوازدهمين کنگره ملي خوردگي، تهران 27 الي 29 ارديبهشت 1390 26- بررسي تاثير دماي عمليات حرارتي بر خواص پوشش نانو ذرات اکسيد سيليسيم اعمال شده بر روي محفظه شيشه اي رسيورهاي جاذب جهت بهبود راندمان سلولهاي خورشيدي، پنجمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران، اصفهان آبان 1390

 • دوره های آموزشی
 • تدريس درس : مباحث ويژه در مهندسي سطح دوره دكتري
  تدريس درس : لايه هاي نازك دوره دكتري

  راهنمايي پروژه هاي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد

 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • 1- توليد پوششهاي روي – نيكل، سازمان پژوهشهاي علمي

  2- بررسي علل خوردگي كپسولهاي LPG خودروهاي گاز سوز، سازمان پژوهشهاي علمي

  3- بررسي علل تخريب و خوردگي داغ پره هاي توربين هاي گازي، پژوهشكده نيرو

  4- بررسي و آناليز شكست ميل لنگ لكوموتيو، مركز تحقيقات راه آهن

  5- طراي و ساخت سيستم نيتروژن دهي پلاسما يي، سازمان پژوهشهاي علمي

  6- ارتقاي خواص سطحي فولادهاي صنعتي با بکار گيري روش جديد استفاده از توري فعال در عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي، سازمان پژوهشهاي علمي

  7- ايجاد پوشش ضد انکسار بر روي محفظه شيشه اي رسيورهاي جاذب در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي، سازمان پژوهشهاي علمي

  8- فرايند ايجاد لايه هاي نازک نانوساختاري از طريق روش مدرن PACVD و تحليل ساختار و خواص کاربردي پوشش، سازمان پژوهشهاي علمي

 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)
 • مقالات ISI 1-Effects of various nitriding parameters on active screen plasma nitriding behavior of a low-alloy steel, Vacuum 80 (2006) 1032–1037 2-Influence of the active screen setup and process parameters on the behavior of plasma nitrided 30CrNiMo8 steel, Applied Surface Science 254 (2007) 1427–1435 3- Study of Pulse on Pulsed Nanocrystalline Plasma Electrolytic Carbonitriding on Nanostructure of Compound Layer , Surface Review and Letters, Vol. 15, 2008 4- The influence of active screen plasma nitriding parameters on corrosion behavior of a low-alloy steel, Journal of Alloys and Compounds 484 (2009) 222–229 5- Effect of surface nanocrystallization and PPEC time on complex nanocrystalline hard layer fabricated by plasma electrolysis, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume 20, Issue 3, March 2010, Pages 425-431 6- Effect of the duty cycle of pulsed current on nanocomposite layers formed by pulsed electrodeposition, RARE METALS, Vol. 29, No. 2, April 2010, Pages 209 7- Correlation between the surface characteristics and the duty cycle for the PACVD derived TiN nanostructured films, Surface and Coatings Technology, Volume 205, Issues 21-22, 25 August 2011, Pages 4980-4984 8- Synthesis and properties of ceramic-based nanocomposite layer of aluminum carbide embedded with oriented carbon nanotubes, Ceramics International, Volume 37, Issue 7, September 2011, Pages 2151-2157 9- The influence of plasma nitriding pre-treatment on the tribological properties of TiN coatings deposited by PACVD, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 April 2011 10- Tribological study of TiN nano structured films deposited on plasma nitrided H11 steel by pulsed DC PACVD, Advanced Materials Research 264-265 , pp. 1395-1400, 2011 11- Improved tribological properties of TiC with porous nanostructured TiO 2 intermediate layer , Materials Chemistry and Physics 131 (1-2) , pp. 420-424 , 2011 12- Effects of duty cycle on microstructure and corrosion behavior of TiC coatings prepared by DC pulsed plasma CVD, Applied Surface Science 258 (7) , pp. 3051-3057, 2012 13- Effect of duty cycle on residual stress and tribology behaviour of TiC x nanostructure coating deposited by PACVD method, Surface Engineering 28 (5) , pp. 364-370 , 2012 14- The influence of plasma nitriding pre-treatment on tribological properties of TiN coatings deposited by PACVD , Journal of Materials Engineering and Performance 21 pp. 958-964 , 2012 15- Effect of active screen plasma nitriding pretreatment on wear behavior of TiN coating deposited by PACVD technique, Applied Surface Science 258 (20) , pp. 7820-7825 , 2012 16- Effect of plasma CVD operating temperature on nanomechanical properties of TiC nanostructured coating investigated by atomic force microscopy , Materials Research Bulletin 47 (9) , pp. 2200-2205 , 2012 17- Size-dependency of corrosion behavior for TiN nanostructure coatings deposited by the PACVD method , Materials Letters 82 , pp. 105-108 , 2012 18- Effect of duty cycle on microstructural, mechanical and tribological properties of TiN layer deposited by PACVD , TMS Annual Meeting 1 , pp. 107-116 ,2011 مقالات علمي و پژوهشي داخلي 1- تاثير پارامترهاي مختلف نيتروژن دهي پلاسمايي به روش متداول و روش توري فعال بر روي رفتار فولاد کم آلياژ 30CrNiMo8، مجله علمي و پزوهشي امير کبير 2- بررسي تاثير متغيرهاي فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي بر مورفولوژي و سختي لايه هاي نيتريدي تشکيل شده بر روي فولاد گرم کار H11، مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي سطح، شماره 9، 1389، صفحات 75-67 3- اعمال پوشش نانوساختار کاربيد تيتانيوم TiC به روش پلاسما CVD پالسي و مطالعه رفتار خوردگي آن در محيط 5/3 درصد NaCl، مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي، شماره 1، 1390، صفحات 48-37