English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

IROST
 صفحه اصلی
 معرفی
 اخبار
 همکاران
 فرم ها و پرسشنامه ها
 آزمايشگاه ها
 کارنامه سالانه
 ارتباط با ما


  آزمایشگاه بیوسیستم-> کشاورزی
ظ…ط¹ط±ظپغŒ

اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن کادري مجرب و تجهيزات ذيربط امکان انجام آزمونهاي مختلف صنايع غذايي را دارا مي باشد.