English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

IROST
 صفحه اصلی
 معرفی
 اخبار
 همکاران
 فرم ها و پرسشنامه ها
 آزمايشگاه ها
 کارنامه سالانه
 ارتباط با ما


  ط¢ط²ظ…ط§غŒط´ع¯ط§ظ‡ ظ…غŒع©ط±ظˆط³ع©ظˆظ¾ ط§ظ„ع©طھط±ظˆظ†غŒ
ظ…ط¹ط±ظپغŒ

اين آزمايشگاه مجهز به انواع مختلفي از ميکروسکوپ، جهت مشاهده و عکسبرداري نمونه هاي ميکروارگانيسمي ، آماده ارائه خدمات مي باشد.