English
English

بازگشت به صفحه اصلی
صفحه اصلی

تماس با ما
تماس با ما

امروز : يکشنبه 1 مرداد 1396

IROST
 صفحه اصلی
 معرفی
 اخبار
 همکاران
 فرم ها و پرسشنامه ها
 آزمايشگاه ها
 کارنامه سالانه
 ارتباط با ما


  آزمایشگاه شیمی -> اسپکتروسکوپی
ظ…ط¹ط±ظپغŒ

آزمايشگاه شيمي در زمينه شناسايي کيفي و کمي تخصصي مواد زيستي، بيولوژيکي، بافتهاي گياهي، سموم، کودها، خاک و سنگهاي معدني، نمونه هاي آب و پسابهاي صنعتي با دقت بالا و با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته آماده ارائه خدمات مي باشد.